Hristina Lozanoska-Executive Coaching Ivana Dojchinovska Stojanovikj –HR corporate representative / Jahi Jahija-Public sector

Hristina Lozanoska-Executive Coaching Ivana Dojchinovska Stojanovikj –HR corporate representative / Jahi Jahija-Public sector